Les urbanitzacions tindran finalment veu i vot en les decisions que els afectin

La CUP ha aconseguit que les associacions de les urbanitzacions tinguin veu i vot en la presa de decisions de tots aquells temes que els afecten. Una proposta que va posar damunt la taula durant la passada legislatura amb la creació de la Taula Comuna per a les Urbanitzacions, que tots els partits van signar durant la campanya electoral a excepció de l’Agrupació de Veïns de Sant Cebrià (AVSC), que se’n va desmarcar. Aquell compromís d’impulsar sistemes més democràtics i de participació dels veïns que viuen a les urbanitzacions ha desembocat finalment en una moció conjunta avalada per unanimitat al darrer ple. 

Els sotasignants han acordat que l’actual  Consell  Municipal Assessor per Assumptes de les Urbanitzacions passi a anomenar-se Consell Municipal de Participació Ciutadana per a Assumptes de les Urbanitzacions. També la creació de la Comissió Permanent del Consell Municipal d’Urbanitzacions que es reunirá periòdicament per abordar les problemàtiques d’aquestes zones del municipi amb l’objectiu de generar un diàleg fluïd entre l’administració i els veïns.

L’acord subscrit també conclou que “amb caràcter previ a l’execució dels projectes d’urbanització es convocarà als representants de les associacions de veïns afectats per debatre amb ells les accions i terminis a realitzar quan així ho demani alguna de les entitats pròpies de les urbanitzacions”. El text aprovat estableix que l’Ajuntament “cercarà  mecanismes de participació, supervisió i discussió” de les associacions en la contractació de serveis, obres, etc. que els afectin.  En aquest sentit, sempre i quan la normativa ho permeti, “almenys un dels membres de la Comissió Permanent en representació de cadascuna de les Urbanitzacions serà membre de les meses de contractació o òrgans col·legiats que formalitzin contractacions que afectin en exclusiva alguna de les urbanitzacions”.  

Maluradament l’equip de govern ha acatat que en les meses de contractació els representants veïnals bo puguin votar, tot i que la regidora de Cultura, Cristina Romero, quan era presidenta de l'Associació de Veïns de Vistamar ho reclamava com li va recordar el portaveu de la CUP, Lluïs Perramon al regidor d’Urbanisme, Javier Mallo, quan aquest va argumentar que no és legal que les associacions votin.